Златица е деветата община у нас, която ще опазва своите стари гори