Заключителната пресконференция е по повод приключването на проект -Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома - Бяла Слатина