Загубата на дива природа ще струва на световната икономика 479 милиарда долара годишно до 2050 г.