WWF внесе в Министерски съвет и в Народното събрание призив за зелено и устойчиво възстановяване