WWF с призив към МОСВ да оттегли предложения, застрашаващи реките