WWF представя алтернативите за развитие на районите в Югозападна България, засегнатите от края на въгледобива