WWF информира ЕК за притесненията си относно некачествена оценка на състоянието на горите у нас