WWF, Световният икономически форум и водещи международни организации призовават за бизнес с мисъл за природата