WWF: Не приемайте закон за увеличаване на безконтролната сеч