WWF: Климатът на Земята има нужда от по-високи политически амбиции