WWF: 17% от населението на Европа е изправено пред висок риск от недостиг на вода до 2050 г.