Връзката между бизнеса и местната власт – ключова за градовете на бъдещето