Важна крачка напред с новите изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители