ВАС отхвърли искане на отстранен от ВСС апелативен прокурор