В новото НС да бъдат създадени четири комисии в подкрепа на устойчивото развитие