Увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация е пир по време на чума