Успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“