United Group се ангажира да приеме научно базирана цел за намаляване на емисиите