Удовлетворяват исканията на НПСС. Отпускат 29,4 мил. лева допълнително за ремонт на студентските общежития.