Цветан Мадански: Крайната цел е преминаване на митниците към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на хартиен носител