Тръст за социална алтернатива с награда за изключителен принос на ООН