Светлана Боянова за новата ОСП: 1 август е срокът, а дебат още няма