Светла Боянова: Обвързаната подкрепа би била най-подходяща за животновъдите