Стартира проектът за създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Системата за управление на водите в реално време на Р. България