Стартъп екосистемата предлага на правителството на България икономически решения за справяне с кризата