След лобиране на българското правителство 11 държави искат отслабване на проекторешението на ЮНЕСКО за Пирин