ШЕСТИМА БЪЛГАРИ СА СРЕД ФИНАЛИСТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИИ В ПОЛИТИКАТА