Само промяна в КСО може да гарантира правата на гражданите, пенсионните фондове готови да изплащат вторите пенсии