Само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не стигат