Република Молдова ясно избра бъдещето си и това бъдеще е част от свободния свят.”