В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

Публикуване но списъкът с имотите с променено предназначение

22 Май 2017г.

  • Pin It

София, 22 май 2017 г. – Коалицията от природозащитни организации „За да остане природа в България" приветства оттеглянето на спорните поправки в Закона за опазване на земеделските земи. С тях се даваше възможност да се удължи за пореден път срокът за застрояване на апетитни имоти, особено по Черноморието и планините ни.
С изненада научихме от думите на вносителя на законопроекта, г-н Йордан Апостолов, че справка за земеделските земи с променено предназначение е изискана от областните дирекции „Земеделие" едва след заседанието на Парламентарната комисия по земеделие и храни. Комисията е разглеждала законопроекта, без да има яснота кои точно са тези земи и къде се намират...

Представители на Коалицията имат готовност да участват в обществената дискусия за промени в Закона, за която беше съобщено, че се планира да бъде организирана от Министъра на земеделието г-н Румен Порожанов. Но преди това призоваваме Министерството да публикува списък и карта на въпросните имоти с променено предназначение, които на 23 май 2017 година отново ще бъдат възстановени като земеделски земи. Призоваваме и общинските администрации своевременно да изпълнят законовото си задължение да уведомят Комисията за земеделските земи, комисиите към областните дирекции "Земеделие" и Службата по геодезия, картография и кадастър за служебно извършване на промяна в кадастъра и съответните регистри. Така ще се избегнат противозаконни злоупотреби с невалидната промяна на предназначението им. Призоваваме Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството да упражнят контрол за изпълнение на закона.

Коалиция „За да остане природа в България" държи да припомни, че с отпадането на Законопроекта не се накърняват правата на собствениците на земеделски земи, когато строителството в тях е свързано с използването на имота като земеделски. НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ позволява при определени условия строителството на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително двуетажни помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и на упълномощени от тях производители.

За контакти:
Андрей Ралев, Сдружение за дива природа "БАЛКАНИ", 0884268552

Още новини от Политика

RSS виж всички

България се нареди до Туркменистан заради нарушения в достъпа на гражданите до правосъдие за околната среда

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ предупреждава, че България се нареди до Туркменистан и Украйна като единствените страни с предупреждение (caution) за спиране на правата по Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Протест пред Народното събрание, сряда, 20 септември, 18.30 ч.

Законодателни промени водят до разграбване и унищожаване на българската природа

Големи и малки общини в състезание за приза „ЕКООБЩИНА“ 2017

Големи и малки общини в състезание за приза „ЕКООБЩИНА“ 2017

Жури ще оценява кандидатурите през септември, обявяването на победителите е през октомври 2017 г.

Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Общата стойност на проекта е 1 342 802 лева, от които 1 141 381,70 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране - 201 420.30 лева.

Излезе първото съдебно решение за Национален парк Пирин, причинено от хаотичните действия на служебния екоминистър

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ уведомява, че тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил решението на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да се отмени решението, че проекта за план за управление на Национален парк Пирин не подлежи на екологична оценка.

Абонамент за RSS новини