Публикуване но списъкът с имотите с променено предназначение