Промените в Кодекса за социално осигуряване са необходими, за да може да се регламентира изплащането на пенсиите от втория стълб