Промени в закона за въздуха може да разрешат унищожаване на реки в Пирин