Природозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в Пирин