Пресконференция по Проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус““