Пресконференция на социолозите от катедра „Приложна и институционална социология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“