Прес брифинг след провеждане на кръгла маса в гр. Бургас