Предстои анализ на ЗУО и оценка на въздействието му върху бизнеса, за да се прецени необходимостта от промяна