Позиция относно уволнението на директора на ДПП Русенски Лом