Потвърдени са плановете за масови строежи и сечи в Пирин