Покана за журналисти - WWF внася в Министерски съвет визия за устойчиво развитие на Пирин