Перник подписа декларация за Справедлив енергиен преход, инициирана от WWF