Първо незаконно съоръжение трябва да се премахне от Национален парк Пирин