Откриват се нови възможности за кандидатстване в Етап II на Програмата за енергийно обновяване на българските домове