От днес в Димитровград заработи единственият в България автоматизиран Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от 3 вида опаковки