Осигуряване зачитането на човешки права и достъпа до правосъдие за хора с интелектуални затруднения