Общоевропейско роудшоу за насърчаване на активното участие в изборите за Европейски парламент и вземането на решения ще премине през България на 1 април