Общините са основният фактор за осъществяване на политиките за енергийна ефективност