Община Върбица организира встъпителна пресконференция по проект „Ефективна и компетентна администрация Върбица”