Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради